Trang chủ Science Bí mật của dòng nước “đóng băng”

Bí mật của dòng nước “đóng băng”

Lúc đầu nhìn qua ta tưởng đây là dòng nước đóng băng, nhưng khi đưa tay vào thì mới biết là nó đang chảy.

Theo trang The Science Alert, đây là hiện tượng dòng chảy theo lớp. Nó xảy ra khi những dòng nước chảy song song và không có sự chia rẽ giữa các tầng lớp ấy.

Dòng chảy này xảy ra khi dòng chảy nhỏ, dung dịch mang tính nhớt cao và chảy chậm. Với trường hợp nước, có thể đạt được tính chất chảy theo lớp bằng cách tăng áp suất nước.

Như vậy, dòng nước trong ảnh được điều chỉnh về tốc độ, áp suất…để đạt được một giá trị không đổi hoàn hảo.

Nguồn: Theo Science Alert