Trang chủ Science Bé hỏi mẹ: Ánh sáng nặng bao nhiêu?

Bé hỏi mẹ: Ánh sáng nặng bao nhiêu?

Câu hỏi này của bé có thể làm khó được thậm chí cả các nhà khoa học tại thời điểm này!

Nguồn: GenK