Trang chủ Science Rắn cực độc cũng bị ung thư

Rắn cực độc cũng bị ung thư

Ung thư không phải chỉ là bệnh của con người. Ngay cả loài rắn hổ mang chúa cực độc cũng có thể bị mắc ung thư.