Trang chủ Life Bạn tìm con đường đúng nhất để đưa chú thỏ về nhà...

Bạn tìm con đường đúng nhất để đưa chú thỏ về nhà nhé

Chú thỏ bị lạc trong rừng. Có nhiều con đường đến đó nhưng sao ngoằn nghèo, rắc rối quá. Nguy hiểm nhất là nhiều con đường thực chất là đường giả.

Giữa rất nhiều lối đi đan nhau như vậy, bạn hãy tìm con đường đúng để đưa chú thỏ về nhà nhé. Chú đang sợ hãi đấy.

Đáp án: Con đường xuất phát từ chỗ trái tim màu đỏ sẽ đưa bạn tới điểm cần thiết.

Nguồn: Vitalk