Trang chủ English Bạn có tin những đôi giày kia được làm từ da cá...

Bạn có tin những đôi giày kia được làm từ da cá không?

Thay vì giết hại những động vật quý hiếm để làm đồ da, con người ngày càng tìm cách để biến những thứ gần gũi hơn, dễ kiếm hơn để thay thế.

Bạn có bao giờ tin là da cá có thể làm giày dép không? Thứ nguyên liệu dễ tìm này trải qua nhiều quá trình bỗng trở nên vô cùng hữu ích.

Nguồn: In the know innovation

Chia sẻ