Trang chủ English Bạn có biết người ta làm gương thế nào không?

Bạn có biết người ta làm gương thế nào không?

Xem clip dưới đây để tìm câu trả lời nhé!

Trước hết, họ đổ bạc nitrat và ammoniac vào nước đã được khử ion. 2 hóa chất này phản ứng tạo ra một dung dịch trong suốt. Dung dịch này sau đó được đổ thẳng ra kính và miếng kính trong suốt trở thành gương!

Thật kỳ diệu!

Nguồn: Nifty Science

Chia sẻ