Trang chủ Life Bạn có biết màu tóc có liên quan đến số lượng tóc?

Bạn có biết màu tóc có liên quan đến số lượng tóc?

Những người có màu tóc vàng có số sợi tóc nhiều hơn những người có màu tóc khác.

Màu tóc là yếu tố giúp bạn xác định số lượng tóc mà một người sở hữu. Theo đó, những người có màu tóc vàng (tự nhiên) có nhiều tóc nhất. Trung bình, đầu người có khoảng 100.000 chân tóc, và mỗi chân tóc có thể sản xuất khoảng 20 sợi tóc trong đời người. Những người tóc vàng có đến 146.000 chân tóc, người tóc đen có khoảng 110.000 chân tóc, còn những người tóc nâu thì có khoảng 100.000 chân tóc. Những người tóc đỏ có ít tóc nhất với khoảng 86.000 chân tóc.

Nguồn: Khoa học TV