Trang chủ Life Bài trắc nghiệm chọn màu đoán tuổi tâm hồn, có bạn nào...

Bài trắc nghiệm chọn màu đoán tuổi tâm hồn, có bạn nào muốn thử?

Có 3 loại tuổi: tuổi thực, tuổi tâm hồn và tuổi sinh học. Làm thử trắc nghiệm dưới đây xem độ tuổi tâm hồn bạn là bao nhiêu nhé!

Màu nào là màu chủ đạo trong bức tranh.
a=4, b=5, c=1, d=2, e =3
Với bạn, màu hồng là màu nào?
a=3, b=2, c=1, d=5, e=4
Đây là bức tranh màu đen hay màu trắng?
a=5, b=0
Bạn thích ảnh hoàng hôn nào nhất?
a=3, b=2, c=4, d=1
Màu xanh dương là màu nào?
a=2, b=4, c=3, d=5, e=1
Bạn thấy màu nào trước nhất?
a=1, b=4, c=5, d=3, e=2
Chọn màu nước bạn thích nhất.
a=2, b=4, c=5, d=1, e=6, f=3
Màu nào theo bạn là sáng nhất?
a=4, b=2, c=1, d=5, e=3

Nếu số điểm của bạn trong khoảng từ 7-12: Tuổi tâm hồn bạn dưới 20

Nếu số điểm của bạn từ 13-20: Tuổi tâm hồn bạn là 20-29

Nếu số điểm của bạn từ 21-28: Tuổi tâm hồn bạn từ 30-39

Số điểm từ 29-35, tuổi tâm hồn từ 40-49

Số điểm từ 36-40, tuổi tâm hồn bạn là trên 50 rồi đấy!

Nguồn: Brightside

Chia sẻ