Trang chủ Life 75% DNA người là rác, vậy chúng có tích sự gì không?

75% DNA người là rác, vậy chúng có tích sự gì không?

Chỉ có 25% DNA người là thực sự có tác dụng, còn lại là DNA rác. Tuy nhiên, theo các nhà khoa học, rác DNA này vẫn có chức năng nhất định.

Theo những thông tin khoa học mới nhất thì nhiều rác DNA này có cấu trúc và có tác dụng là giúp duy tu, bảo dưỡng gene cũng như hệ nhiễm sắc thể. Nhiều DNA còn có tác dụng quan trọng trong việc điều tiết hệ gene làm việc: giúp tắt/bật gene và vạn hành các chu kỳ ngược trong cơ thể.


Có nhiều bằng chứng cho thấy những đoạn RNA siêu nhỏ được copy từ DNA rác rất cần thiết với hệ miễn dịch của chúng ta.
Hiện nay, DNA rác đang được nghiên cứu để hỗ trợ điều trị ung thư.

Nguồn: The Naked Science