Trang chủ Life 7 bí mật cá nhân mà bạn không bao giờ giấu được...

7 bí mật cá nhân mà bạn không bao giờ giấu được Google

Có một sự thật đau lòng: Nếu dịch vụ là miễn phí thì chính bản thân bạn bị biến thành món hàng. Điều này đúng khi bạn sử dụng Google.

Tất cả những dịch vụ vô cùng tiện tích như email, tìm kiếm, youtube, lưu trữ drive… đều miễn phí. Nhưng chẳng có cái gì thực sự miễn phí. Cái giá bạn phải trả cho Google là những bí mật cá nhân của mình. Cho dù bạn không tự nguyện khai báo thì họ cũng có cách để lấy được.

Đó là những bí mật gì vậy? Mời xem clip sau:

 

Nguồn: Khám phá bí ẩn