Trang chủ Life Những phản ứng cháy hút mắt người xem

Những phản ứng cháy hút mắt người xem

Bạn đã từng chứng kiến phản ứng cháy của các hóa chất như carbon, natri... bao giờ chưa?

Nếu chưa, thì video sau có thể sẽ giúp bạn được thực nghiệm bằng mắt những phản ứng hóa học đó.

Nguồn: The Naked Scientists