Trang chủ Life 2 triệu năm chưa có mưa, địa điểm nào vậy?

2 triệu năm chưa có mưa, địa điểm nào vậy?

Mọi người thường nghĩ, sa mạc Atacama, Chile là hoang mạc khô cằn nhất trên thế giới. Nhưng thực tế không phải vậy!

Chia sẻ