Trang chủ Life 10 giống chó nguy hiểm nhất thế giới

10 giống chó nguy hiểm nhất thế giới

Chó bull Mỹ, chó banned, Chó ngao Neapolitan, chó lai sói, chó ngao Nam Phi, chó ngao Argentina… là những giống chó nguy hiểm nhất thế giới. Hiện nay những giống chó này đã bị cấm nuôi ở một số quốc gia.

Vì mức độ tấn công con người thường xuyên mà một số giống chó đã bị cấm nhân giống, buôn bán và nuôi dưỡng ở nhiều quốc gia. Chó bull Mỹ, chó banned, Chó ngao Neapolitan, chó lai sói, chó ngao Nam Phi, chó ngao Argentina, chó ngao Canary, chó ngao Brazil, chó ngao Nhật, chó bully Mỹ là những loài chó nằm trong danh sách này.

Nguồn: Xem gì hôm nay