Trang chủ Science 10 con vật đột biến kỳ lạ nhất thế giới

10 con vật đột biến kỳ lạ nhất thế giới

Đó là dê 8 chân, chó 2 chân, rắn 2 đầu, mèo thiên thần (mèo có 2 cánh sau lưng), khỉ 1 mắt, cá trong suốt, vịt 4 chân… Bạn xem chúng trong clip này nhé.

Trong thiên nhiên, có nhiều động vật bị đột biến mà hình thù, màu sắc của chúng khác thường so với đồng loại. Trong những năm qua, con người đã ghi nhận được nhiều con vật như vậy như dê 8 chân, chó 2 chân, rắn 2 đầu, mèo thiên thần (mèo có 2 cánh sau lưng), khỉ 1 mắt, cá trong suốt, vịt 4 chân, mèo 2 mặt, tôm hùm màu xanh…

Nguồn: Xem gì hôm nay