Trang chủ Life 1 giây không giải được câu này, đừng tự cho là thông...

1 giây không giải được câu này, đừng tự cho là thông minh

Đây là câu đố đuổi hình bắt chữ cực kỳ dễ. Bạn phải có câu trả lời ngay khi xem tranh.

Đáp án: Đinh ba.

Nguồn: Trumso